آشنایی با مفاهیم سیستم زمین

جهت آشنایی با طراحی و اجرای سیستم ارتینگ به بررسی برخی مفاهیم کلی پرداخته شده است.

1- مفهوم جرم کلی زمین:

– برای  بیان مقاومت نياز به وجود دو نقطه است:      نقطه اول : مقاومت الکترود         نقطه دوم: جرم کلی زمين

مشخصات :

– بین نقاط مختلف جرم کلی زمین ، مقاومت در حد صفر است

– مبنای اندازه گیری مقاومت زمین است 

– محدوده فیزیکی مشخصی ندارد و از لحاظ نظری ، تمام زمینهای اطراف الکترود را شامل می شود

– بيشترين افت ولتاژ درمحدوده ای از خاک که شعاع آن دراطراف الکترود يکی دومتر بيشترنيست اتفاق می افتد

– با دور شدن از الکترود سطح مقطع هادی (شعاع استوانه) بزرگتر شده و مقاومت خاک کمتر می شود.تاحدی که مقاومت نسبت به طول خيلی خيلی کم می شودکه ديگر تغييرات درازدياد فاصله تاثيری برمقدارمقاومت نخواهد داشت.

– فاصله ای را که ازنقطه استقرار الکترود ثابت تا محلی که درآن منحنی تغييرات مقاومت با خط افقی مقاومت مجانب می شود حوزه ولتاژ الکترود می نامند.

2- چگالی شدت جریان در سطح الکترود :

– الكترود زمين داراي جرياني است مجاز كه تجاوز از آن بادرنظر گرفتن مدت برقراري سبب ناتواني الكترود درانجام وظيفه خودخواهد شد. الكترود بايد توانايي پخش هرگونه جريان را به زمين كه درتمامي شرايط درمحل نصب آن ممكن است پيش آيد داشته باشد.

– يشترين بخش ازكل انرژي حرارتي  مقاومت الكترود(I2R) درلايه اي اززمين كه بلافاصله باسطح الكترود درتماس است توليد مي شودكه درصورت تجاوز ازمقدارمجاز سبب خشك شدن اطراف الكترود و بالارفتن مقاومت و ازبين رفتن كارايي  آن خواهد شد.

– جريان هاي خطای طولاني مدت: 

(جريان زمين كه دراثر نامتعادل بودن عادي بارفازها بوجود مي آيند) سبب ازبين رفتن كارآيي  الكترودها نمي شودبه شرط آنكه چگالي جريان از40 آمپر برمتر مربع ازسطح الكترود بيشتر نشودكه درعمل باتوجه به لزوم تامين مقاومت كم اين شرط خود به خود برآورده مي شود.

– جريان خطای با زمان كوتاه :

جريانهايی که دراثر اتصال كوتاه  در سیستم زمین جاری میشوند.

J=103(57.7/ρt)1/2

J :  چگالی جريان برحسب آمپر برمترمربع

ρ :  مقاومت ويژه

:t  مدت برقراري اتصال كوتاه

3- گراديان ولتاژ دراطراف الكترود زمين:

– دراثرعبور جريان ازالكترود زمين افت ولتاژي درمقاومت الكترود نسبت به جرم كلي زمين ايجاد مي شود كه ولتاژالكترود نسبت به جرم كلي را بالا مي بردو هادي هايي كه به الكترود وصل بوده ناگهان داراي ولتاژ مي شوند (اين ولتاژ براي انسان و حيوان و لوازم الكتريكي خطرناك است)

– خطرات ناشی از وجود گردایان ولتاژ در اطراف الکترود

– مدار معادل پتانسیل گام و تماس

شرکت ایمن گروه ردگاه به عنوان مجری سیستم های ارتینگ و ساعقه گیر در ایران و تولید کننده و تامین کننده تجهیزات جانبی و تجهیزات سیستم ارت کوبشی یا ارتینگ عمیق همواره یاوری مطمئن در کنار شما و در خدمت صنعت میباشد .

طراحی سیستم الکترود زمین قبل از اجرا و معرفی سیستم ارتینگ عمیق مدل 50Rad

هدف :

یکی از مشکلاتی که باعث نا متعادل شدن  و نوسان در شبکه های برق میگردد ،  عدم ارت پیاپی در طول شبکه میباشد که باعث بالا رفتن ولتاژ نول شبکه نسبت به زمین میگردد ( ولتاژ بیشتر از 3ولت بین نول شبکه و زمین مجاز نمیباشد ) ، این ولتاژ که میتواند شناور هم باشد ، علاوه بر وارد کردن مشکلات فوق به شبکه  باعث بالا رفتن تلفات خط  ، روی نول شبکه نیزمیگردد . سیم پارگی و یا سرقت سیم  نول در طول شبکه هایی که سیم نول  آنها  فاقد ارت پیاپی میباشند باعث وارد شدن خسارات  زیادی به تجهیزات الکتریکی مشترکین برق  میگردد  . از سوی دیگر در صحت قرائت دستگاهای اندازه گیری وجود ارتینگ بسیار حائز اهمیت میباشد . بسیاری از سرکابلها و بوشینگ اپوکسی کلیدهای گازی و خلاء بخاطر ضعف ارتینگ آنها ، دچار تخلیه الکتریکی و اتصالی  درشبکه میشوند  که این اتصالی ضمن ایجاد خاموشی منجر به اعمال هزینه سنگین به شرکتهای برق نیزمیگردد. احیاء سیستم ارتهای فرسوده در شبکه ها ی برق بخاطر مشکلات حفاری و مجوز آن ،هزینه سنگین و زمان بربودن اجرای آن ، کار را سخت میکند که باعث شده آن مهم به نحو احسن انجام نگردد. اینجانب درصدد بوده که یک سیستم ارتینگ که  توصیه شده استاندارد و قابل اجرا میباشد معرفی نمایم که ضمن بر طرف کردن مشکلات فوق ، کارآمد بوده ، با حداقل هزینه و زمان اجرا گردد.همچنین این سیستم جلوی بسیاری از تقلبها در تولید را گرفته و کار نظارتی را ساده ترمیکند.  بدون شناسایی خاک محل و اجرای سیستم ارتینگ به روشهای سنتی باعث میشود درزمین هایی که میتوان با حداقل هزینه سیستم زمین را احداث نمود متحمل هزینه بیشتر گردیم و در نوع دیگر از زمینها پس از اجرا به مقاومت مورد نظر نمی رسیم .  نرسیدن به مقاومت مورد نظرعلاوه بر اینکه منجر به  نا پایداری شبکه میگردد موجب  تقلب در مواد کاهنده ، تقلب در اجرا ، تقلب در اندازه گیری و همچنین موجب مشکل بین کارفرما و پیمانکار میگردد .

تعریف ارتینگ در سیستم برق :

سیستم ارتینگ  به این معنی میباشد که یک هادی ( فلز) در قسمتی از زمین قرار گیرد که دارای قابلیت هدایت الکتریکی بالایی باشد . این الکترود به واسطه جرمی از زمین که به خود اختصاص میدهد باعث تخلیه الکتریکی داخل زمین شده و یک شبکه مطمئن و پایدار ایجاد مینماید، همچنین  در صورت اجرای صحیح آن باعث حفاظت جان افراد و موجودات از برق گرفتگی نیز میگردد .

نکته :

1- جرم و یا حجم زمینی که هر الکترود در داخل زمین جهت مسیر تخلیه الکتریکی به خود اختصاص میدهد تا به مقاومت صفر زمین برسد بستگی به مقاومت سیستم ارتینگ و جنس خاک دارد ( تخلیه الکتریکی از مجموع سطح مقطع سیم و جرم زمین به نقطه صفر زمین صورت میگیرد )

در تاسیسات الکتریکی دو نوع ارت وجود دارد :

1- ارت الکتریکی 2 – ارت حفاظتی

تعریف ارت الکتریکی :

منظور از ارت الکتریکی این میباشد که یک قسمت از شبکه برقبه زمین وصل شود ، بعنوان مثال وصل کردن نول ترانس و شبکه به زمین با این هدف که یک شبکه مطمئن و پایدار تحویل مصرف کننده بدهیم . توضیح ، اگر نول ترانس و شبکه در سیستم سه فاز به زمین وصل نشده باشد بر روی نول ترانس و یا نول  شبکه پتانسیل در هنگام اندازه گیری سیستم ارتینگ شناور می افتد که آن پتانسیل شناور باعث نا متعادلی ولتاژهای سه فاز و سوخته شدن میبایست پروب ولتاژ دستگاه  در خارج از تجهیزات الکتریکی  مشترکین میگردد .

تعریف ارت حفاظتی : 

ارت حفاظتی به این معنی میباشد که بدنه تجهیزات الکتریکی زون E بین دو زون قرار گیرد بمنظور حفاظت از جان افراد و موجودات به زمین وصل گردد.

شرایط ارت ایده آل :

 1. مقاومت الکتریکی پایین
 2. طول عمر بالا
 3. در شرایط بد آب و هوایی شبکه یک ولتاژ پایدار و مطمئن داشته باشد

روشهای اجرای سیستم ارتینگ :

 1. ارتینگ به توسط حفاری
 2. ارتینگ سطحی و یا مش
 3. احداث ارت توسط راد ( میلگرد آبکاری شده )
 4. 4- ارتینگ عمیق بدون حفاری Deep Earthing

معرفی ارتینگ  به توسط حفاری :

آماده سازی چاه ارت :

در این روش یک عدد چاه که قطرآن حداقل 30 سانتیمتر بزرگتر ازپهنای الکترود ارت و عمق آن بین سه الی 4متر باشد احداث کرده و الکترود ارت را  که میتواند  بشکلهای چهارگوش ، دایره ، کروی، لوله و… داخل زمین قرار داده  و سپس چاه احداث شده را با مواد کاهنده پر مینمایند.

نکته : در صورت استفاده از الکترود عمودی میتوان عمق چاه را بیشتر حفاری نموده ولی در صورت استفاده از صفحه مجاز به حفاری بیشتر از چهار متر نمیباشیم.

جنس الکترود در این سیستم :

1- صفحه مس

2 – صفحه آهنی گالوانیزه شده و یا قلع اندود شده 3-لوله گالوانیزاجرای سیستم ارتینگ :

پس از آماده سازی و حفاری میبایست یکی از الکترودهای فوق را بصورت عمود  داخل چاه قرار دهیم ، دقت شود که الکترود حداقل 0.3 متر از کف چاه بالاتر قرار گیرد . پس از قرار دادن الکترود دا خل زمین میبایست چاه را پر نمود ) دقت شود در هنگام پر کردن زمین سنگ و مواد عایقی داخل چاه ریخته نشود (، در روشهای قدیم از مخلوط سنگ نمک کوبیده شده ، خاکه زغال و خاک رس به نسبت وزن 5/0 – 1 – 10 استفاده میشد و چاه ارت را توسط آن پر مینمودند )حدودآ  15 کیلوگرم نمک ، خاکه زغال 30کیلو گرم و خاک رس 300کیلوگرم (، در این روش بخاطر اینکه نمک خورنده الکترود ارت میباشد و عمر سیستم ارتینگ را پایین میاورد ، جایگزین آن از مواد کاهنده استفاده میگردد که  میبایست بصورت دوغاب توسط آن چاه را پر نمود . مقدار مواد کاهنده جهت احداث هر چاه حدود 400 کیلو گرم میباشد. مواد کاهنده میبایست متناسب با استاندارد 7-62561iec  ساخته شده باشند.

نکته :

بمنظور پایین آمدن هزینه اجرا و رعایت خورندگی فلزات در زمینهای مختلف پیشنهاد میگردد از صفحه آهنی آبکاری شده استفاده شود (جنس صفحه بر مقدار مقاومت سیستم ارتینگ احداثی  ربطی ندارد) هیچ فرمولی استانداردی جهت محاسبه سیستم ارتینگ توسط صفحه به همراه مواد کاهنده وجود ندارد(.5- محل اتصال سیم مسی به صفحه به مرور زمان میتواند ایجاد اتصالی سست بنماید و از آن ناحیه مقاومت سیستم به شدت بالا رود )بهترین اتصال جهت اتصال سیم مسی به صفحه ، جوشکاری نقره میباشد که توسط گاز استیلن و هوا اجرا شده باشد 6- تخلیه الکتریکی آن به داخل زمین  به خوب الکترودهای عمودی و سوزنی نمیباشد.

معرفی سیستم ارتینگ سطحي :

در مناطقي كه امكان حفاري عمیق وجود ندارد ، از سیستم ارتینگ در سطح استفاده میگردد . این سیستم در عمق حدودآ 80 سانتیمتر با خواباندن تسمه یا سیم ازجنس مس یا آهن گالوانیزه شده و یا استیل اجرا مي گردد.

شرايط استفاده از روش ارتینگ سطحي :

1-در مکانهایی که امكان حفاري عمیق در اطراف سايت وجود نداشته باشد .

2-در مکانهایی که ارتفاع از سطح دريا پائین باشد مانند شهرهاي شمالي و جنوبي كشور

3-در مکانهایی که پستي و بلندي محوطه سايت كم باشد .

نکته : از قرار دادن سیم  ارت در کنار دیگر کابلها خود داری نمایید.

نکته وعیب سیستم :

با توجه به اینکه مقاومت مخصوص خاک تابع درجه حرارت و رطوبت میباشد ، اجرای اینگونه سیستم بخاطر عمق کم اجرای آن ، باعث میشود که در فصول سرد و گرم مقاومت سیستم بسیار نوسان داشته باشد و مقاومت محدود کننده مطمئنی نداشته باشیم  .

لذا توصیه میگردد در این روش پس از ایجاد کانال 80 سانتیمتری ، در داخل آن کانال  چندین الکترود بدون حفاری ( در عمق بیشتر از 1.5 متری ) داخل زمین کوبیده و سپس تمامی آن الکترودها را در داخل  کانال به همدیگر وصل بنماییم . توضیح اینکه اتصالات پرسی توصیه میگردد.

معرفی سیستم ارتینگ توسط مش :

در این سیستم ارتینگ ازشبکه های فلزی که بصورت افقی در عمق 80 سانتیمتری و یا 200سانتیمتری زمین دفن شده اند  استفاده میگردد. در بعضی مواقع این سیستم ارتینگ بصورت ترکیبی از الکترود عمودی و افقی استفاده میگردد . یکی از مواردی که ملزم به استفاده از این سیستم میباشیم استفاده آن در پستهای برق 63 کیلو ولت به بالا میباشد .

نکته :

 1. ارتهای همجوار پستهای  63 کیلو ولت به بالا به واسطه جریانهای سرگردان داخل زمین ناشی از جریان نشتی تجهیزات و ترانس نوترال پست دارای ولتاژی میگردد که آن ولتاژ میتوان باعث اختلال در کار تجهیزات مربوطه گردد . از سوی نظر به اینکه جریانهای خطا ،ناشی از فیدرهای خروجی پست مسیر برگشت آن از داخل پست تشکیل میگردد ، لذا آن جریان میتواند بر روی ارتهای هجوار ولتاژ بالایی ایجاد کند که علاوه بر صدمه زدن به تجهیزات میتواند باعث حادثه جانی نیز به واسطه ولتاژ گام و یا تماس گردد. 
 2. بمنظور جلوگیری از خطرات ناشی از ولتاژ گام و تماس در حریم پست 63 کیلو ولت به بالا میبایست متناسب با حد مجاز آنها ، حریم پست و فیدرهای سر خط آن محاسبه و طراحی گردند.

احداث ارت توسط راد ( میلگرد ) :

در این سیستم ارتینگ از میلگردهایی که معمولآ قطر آن 16 میلیمتر و ارتفاع آن  5/1مترمیباشد استفاده میگردد که بتوسط نیروی چکش برقی و یا دستی  به داخل زمین هدایت میشوند . جنس این رادها ، از فولاد میباشد که توسط مس باضخامت حداقل 250میکرون متر آبکاری شده است. توضیح اینکه رادهای گالوانیزه شده و استیل نیز مناسب این کار میباشند . سر اولین راد ، یک پیکان فلزی با آلیاژی سخت قرار میگیرد که وظیفه آن هدایت رادها بداخل زمین میباشد.

معایب این سیستم :

 1. محل اتصال رادها به همدیگر تبدیل به اتصالی سست شده و باعث بالا رفتن مقاومت سیستم از آن ناحیه میگردد
 2. از سوی دیگر استفاده از کلمپهای پیچی که در باکس ارت به راد اتصال داده میشود به مرور زمان تبدیل به اتصالی سست میگردد .
 3. تقلب در تولید بخاطر عدم آبکاری مناسب عدم آبکاری مناسب باعث میشود مقاومت سیستم به مرور زمان بالا رود
 4. در هنگام کوبش قسمت آبکاری شده رادها آسیب پذیر میباشد.

تهییه و تنظیم : بابک ردگاه

ارائه روش جدید اجرای سیستم اتصال زمین مخازن و تاسیسات مستعد خطر

عناوین اصلی

 • ضرورت استفاده از سیستم هاي زمین در تاسیسات مستعد خطر
 • حفاظت اتصال به زمین مخازن ذخیره سازي مواد نفتی
 • روش هاي ایجاد یک سیستم اتصال زمین
 • روش کوبشی به توسط لوله فولادي
 • روش پیشنهادي کوبشی به توسط لوله فولادي و هادي الکتریکی به روش عمیق
 • نحوه اجراي الکترود ارت به روش عمیق کوبشی
 • مقایسه روش پیشنهادي با سایر روش ها
 • نتیجه گیري و پیشنهادات

 ضرورت استفاده از سیستم هاي زمین در تاسیسات مستعد خطر

 • یکی از مواردي که در این صنایع مستعد خطر می تواند منجر به حوادث برقگرفتگی و یا آسـیب دیـدن تجهیـزات برقی و همچنین بروز آتش سوزي و صدمات سنگین شود عبور یا تخلیه جریان هـاي الکتریکـی در منـاطق حـائز شراط آتش سوزي (تشکیل مثلث آتش) است.
 • متاسفانه در کشور ما طبق آمار سازمان پزشکی قانونی کشور متاسـفانه در سـال 95 شـاهد 595 مـورد فـوت براثـر برقگرفتگی گزراش شده است، همچنین با آمار سازمان آتش نشانی در حریق هایی که در سالیان گذشته اتفاق افتاده نقش برق بین 40 تا 50 درصد است.
 • به منظور جلوگیري از مخاطرا ت الکتریسیته ساکن باید مخازن حاوي مواد قابل اشتعال، برج هـاي عملیـات مـواد قابل اشتعال و لوله هاي انتقال مواد قابل اشتعال، داراي اتصال زمین مؤثري باشند.
 • پیش بینی شده است تا اواسط قرن بیست و یکم تعداد صاعقه ها به بیش از دو تا سـه برابـر فعلـی افـزایش یابـد . همچنین، براساس گزارش ناسا، هر یک درجه سلسیوس افـزایش دمـاي کـره زمـین منجـر بـه افـزایش حـداقل 6 درصدي احتمال وقوع صاعقه خواهد شد و در بعضی منابع تا 29% افزایش هم پیش بینی شده است.

  شکل 1-اتفاقات ناشی از آتش سوزي ناشی از اشکالات برقی

 آمارتعداد و هزینه هاي ناشی از صاعقه در کشور آلمان

ادر کشور آلمان با توجه به افزایش تعداد صاعقه در جهان به لحاظ نقش پیشگیري و بهبود روش هاي حفاظت از صاعقه تعداد خرابی ها ناشی از صاعقه کاهش یافته اما به لحاظ رشد تورم طی 15 سال هزینه خرابی افزایش یافته است.

 شکل 2- آمارتعداد و هزینه هاي ناشی از صاعقه در کشورآلمان

شکل 3 – تصویر تقسیم بندي احتمال برخورد صاعقه در سطح قاره ها

شکل 4 –  تصویر تقسیم بندي احتمال برخورد صاعقه در ایران

استاندارد که 6651BS که کمی سخت گیرانه است به بررسی احتمال برخورد صاعقه می پردازد.

احتمال وقوع صاعقه در بیشتر نقاط کره زمین وجود داشته و حوادث ناشی از اصابت صاعقه در جهان ،مختص منطقه جغرافیایی یا اقلیمی خاصی نیست.

چگالی سطحی صاعقه در ایران تقریبا حدود 2/.تا 6می باشد.

هر چه چگالی سطحی صاعقه در یک منطقه بیشتر باشد، احتمال اصابت صاعقه در آن منطقه نیز بیشتر خواهد بود.

اما پایین بودن چگالی سطحی صاعقه، لزوماً به مفهوم پایین بودن سطح خطر صاعقه در آن منطقه نمی باشد زیرا عوامل دیگر مثل وسعت سطح و ارتفاع سازه و مشخصات فیزیکی آن، نقش مستقیم در میزان خطر صاعقه دارد.

 حفاظت اتصال به زمین مخازن ذخیره سازي مواد نفتی

 • مخازن تا قطر 30 متر باید حداقل از 2 اتصال زمین و مخازن بیش از 30 متر قطر باید حداقل از 3 اتصـال زمـین بـه فاصـله یکسان نسبت به هم برخوردار باشند. درصورت اتصال گروهی الکترودهاي مخازن در سیسـتم زمـین مشـترك هـر یـک از مخازن حداقل باید داراي 2 مسیر الکترود زمین باشند. این کار سبب می شود که در طول آزمایش بـا یـک الکتـرود سیسـتم ارت باید داراي مقاومت زمین حداکثر 10 اهم باشد، ( مطابق با اساندارد 100-IPS-E-EL)
 • همچنین مطابق با استاندارد  2-5-61000IECجهت کاهش اثرات الکترومغناطیسی کلیه سیستم هاي زمین بایستی با یکدیگر ههمبند گردند.

روش هاي ایجاد یک سیستم اتصال زمین

الف) روش سطحی:

این روش برای مناطقی که امکان حفاري عمیق وجود ندارد و داراي شرایط خاص آب و هوایی (پایین بودن ارتفاع از سطح دریا ) هستند به صورت الکترود هاي نواري و سیمی اجرا می گردد.

ب) روش نیمه عمیق:

عبارت است از احداث یک یا چند چاه به عمق مناسب (رسیدن به رطوبت طبیعی خاك) که با استفاده از الکترود هاي صفحه اي صورت می گیرد.

پ) روش کوبش میله:

در این روش از میله هاي مسی، مغز فولاد آبکاري مس، مغز فولاد آبکاري گرم گالوانیزه و استیل به روش کوبشی استفاده می گردد. در صورت نیاز به کوبش بیش از یک میله، می بایست میله ها را با یکدیگر رزوه کرده که این موضوع بعد از گذشت زمان سبب اتصالی سست و بالا رفتن مقاومت زمین می شود، همچنین در حین کوبش روکش هاي لوله آسیب می بیند.

ج) روش کوبشی به توسط لوله فولادي و هادي الکتریکی به روش عمیق:

الکترود اصلی (از جنس سیم مسی،فولاد گالوانیزها با استیل) به همراه لوله پیشرو که توسط قطعه موشکی قفل می شود به صورت همزمان در کنار یکدیگر به اعماق زمین فرو می روند. به منظور بیشتر نمودن عمق از لئله هاي توسعه دهنده استفاده می گردد و الکترود اصلی در این روش بصورت یکپارچه و فاقد هرگونه اتصالی می باشد.

شکل 9 – اتصال الکترود زمین به طریق میله هاي کوبشی با اتصال هادي ارت به سر ابتدایی الکترود در عمق زمین

مقایسه روش پیشنهادي با سایر روش ها

تخلیه جریان هاي صاعقه به علت تیز بودن نوك الکترود عمودي بسیار بهتر نسبت به روش هاي دیگر مثل صفحه و یا مش صورت می گیرد.

 سهولت و سرعت اجرا در مقایسه با سایر روش ها بسیار بالاتر است، بطوریکه چون نیاز به حفر چاه ندارد لذا به سهولت و به سرعت اجرا می شود.

 عدم تاثیر از امکان نامرغوبی مواد بنتونیت و صفحه مسی (امکان صفحه ارت نامرغوب به علت گرانی مس و مواد نامرغوب بسیار زیاد است.) چون این روش از هیچکدام از این مواد استفاده نمی کند پس مطمئن تر است.)

 بیشترین شباهت با چاه هاي ارت موجود مخازن را دارا است بطوریکه همگی آنها از نوع الکترود عمودي هستند.

در این روش به علت کوبشی بودن حفظ یکپارچگی خاك به سهولت انجام می شود. (بطوریکه تاکید بر این است که همیشه چاه هاي ارت در محل هایی اجرا گردد که خاك بکر یا دست نخورده باشد.) به علاوه وقتی اجرا شد خود با خاك دستی پر می شود که خود یکپارچگی خاك محل را از بین می برد.

به علت عدم حفاري خاك محل در تردد وسایل موتوري سنگین و یا بارندگی نشست نکرده و حفره یا چاله در محوطه درست نخواهد شد.

 این چاه نیازي به ایجاد دریچه و آبیاري ندارد و نگهداري راحتر و کم هزینه تري دارد.

، الکترود فلزي فولادي نقش آند را ایفا کرده و خود در سالین طولانی خورده شده و بنا براین الکترود سیم مسی در گذشت سالیان کاملا سالم خواهد ماند و نقش خود را با کیفیت روز اول دنبال خواهد کرد.

عدم نیاز به اتصالات پیچ و مهره و یا هیچگونه کابلشو (به لحاظ تفاوت آلیاژ ها تشکیل پیل گالوانیک را داده و بنابراین باعث خوردگی و قطع اتصالات در چند سال ابتدایی می شود.)

پایین بودن هزینه اجراي صفحه مسی بطوریکه نسبت به چاه هاي متداول هزینه حدود یک سوم تا نهایت یک دوم می شود (قیمت گران صفحه مسی و همچنین هزینه حفر چاه و تهیه و انتقال مواد و لوازم).

در روش اجرایی اندازه گیري مقاومت ویژه خاك با انجام محاسبات لازم تعداد الکترودهاي عمودي و فواصل آنها مشخص و سپس نسبت به اجرا اقدام می شود.

کلیه قسمت ها به یکدیگر هم بند شده که خود باعث ارتقاء کیفیت و پایداري چاه ارت می شود و در این روش در صورت استفاده از روش مکمل رینگ پیرامونی ولتا ژ گرادیان سطحی صاعقه بهتر به زمین تخلیه خواهد شد.

نتیجه گیري و پیشنهادات

با توجه به وجود قوانین و مقررات ملی و بین المللی در خصوص احداث، نگهداري و بازرسـی سیسـتم هـاي اتصـال زمین و امکان بروز حوادث پیش بینی نشده که باعث تخریب و آتش سوزي و آسیب به انسـان هـا و تجهیـزات را دارد شایسته است در حوزه HSE این موضوع به صورت برجسته موردبررسی قرار داده شود، با توجه به اینکه درزمینه اجرا با مشکلاتی چون امکان نامرغوبی لوازم، گرانی و اتلاف وقت زیاد و بالا بودن هزینـه مواجـه هسـتیم بایسـتی دنبـال روش هایی برویم که این نوع مشکلات را کمتر داشته باشند، لذا ما نیازمند جایگزین روش هاي بهتر کـه داراي هزینـه کمتري و کیفیت بهتري هستند مانند روش ارائه شده هستیم.

تهییه کنندگان : بهروز رحمانی ، بابک ردگاه

شرکت ایمن گروه ردگاه به عنوان مجری سیستم های ارتینگ و ساعقه گیر در ایران و تولید کننده و تامین کننده تجهیزات جانبی و تجهیزات سیستم ارت کوبشی یا ارتینگ عمیق همواره یاوری مطمئن در کنار شما و در خدمت صنعت میباشد .

اختلاف پتانسیل بین نول و ارت

اختلاف پتانسیل خنثی (نول)  و هادی حفاظتی (ارت) علل، اثرات و راه حل

در حالت ایده آل، ولتاژ اندازه گیری شده بین نول و زمین باید صفر باشد. اما گاهی اوقات مقداری از اختلاف پتانسیل بین آنها وجود دارد. در اینجا، در این مقاله، به بررسی علل ولتاژ خنثی (نول) به زمین (ارت) ، تأثیر آن و نحوه کاهش آن می‌پردازیم.

توجه: اگر شما یک برق‌کار هستید که سیم‌کشی خود را عیب‌ یابی می‌کند یا یک مهندس نصب راه‌اندازی به دنبال عیب‌ یابی اتصالات کابل و مشکلات ولتاژ خنثی زمین هستید، در مکان مناسبی هستید. برای شما راه حلی داریم.

پریزهای برق خانگی مدرن از اتصالات خط، خنثی و زمین تشکیل شده است. تصویر یک مولتی متر را نشان می دهد که ولتاژ خنثی به زمین را می خواند. مشاهده می شود که ولتاژ 0.4 ولت در آنها وجود دارد. این ولتاژ بسیار کم است تا اثر نامطلوبی ایجاد کند.

در برخی موارد عوامل زیادی مانند سیم نامناسب، تغییر بار، ارت نامناسب و … اختلاف پتانسیل بین نول و ارت را بالا می برد. برای عملکرد صحیح و ایمن تجهیزات و اپراتور، چنین عواملی باید ردیابی و رفع شوند.

سطح ولتاژ قابل قبول بین نول و ارت چقدر است؟

در حالت ایده آل، نول به زمین باید کمتر از 0 ولت باشد. خنثی در محل ترانسفورماتور ارت می شود. ممکن است در انتهای بار، مقداری ولتاژ وجود داشته باشد، بسته به اینکه زمین خنثی چند اهم است، چه میزان بار به سیستم متصل است، وجود دستگاه های الکترونیکی قدرت که هارمونیک ها را به سیستم القا می کند و توزیع بار در سراسر سه فاز توصیه می شود این مقدار را زیر 3 ولت نگه دارید.

علل وجود اختلاف پتانسیل خنثی به زمین:

اگر مولتی متر شما ولتاژ خنثی به زمین را نشان می دهد، ممکن است به یکی از دلایل زیر باشد:

– ارت نامناسب، ناشی از شل شدن میله های ارت، پارگی سیم یا خوردگی.

– الکترود زمین (چاه ارت) نامناسب

– اگراختلاف پتانسیل 220 ولت را بین نول و زمین و 0 ولت بین فاز و زمین اندازه گیری کنید، هادی فاز و نول معکوس شده اند.

– ارت نامناسب تابلوهای تابلو می تواند باعث اختلاف پتانسیل بین N و PE شود.

– اگر اختلاف پتانسیل اندازه گیری شده بین لوله های فلزی و زمین وجود داشته باشد، به این معنی است که لوله به درستی به سیستم زمین متصل نشده است.

– آسیب های عایق کابل

– در یک سیستم سه فاز با خنثی، بارگذاری نامتعادل می تواند باعث ایجاد ولتاژ خنثی شود. بارهای نامتعادل ممکن است باعث ایجاد جریان های خنثی سنگین شوند.

– اتصالات کوتاه

– خطای فاز به زمین

– در صنایع هارمونیک های فرکانس بالا توسط دستگاه های الکترونیکی قدرت تولید می شود و این می تواند باعث ایجاد ولتاژ خنثی زمین شود

– خرابی عایق و ارتینگ ضعیف بدنه تابلو

اثرات ولتاژ خنثی به زمین

ولتاژ خنثی به زمین می تواند به دلیل سیم کشی نامناسب یا به دلیل ارت نامناسب باشد. در بیشتر موارد، اگر ولتاژ اندازه گیری شده بسیار کم باشد، این ولتاژها تأثیر قابل توجهی بر روی سیستم ندارند. ممکن است روی مدارهای الکترونیکی تأثیر بگذارد اما ممکن است بر برخی دیگر تأثیر نگذارد. در زیر چند اثر ولتاژ خنثی به زمین آورده شده است.

1. ولتاژ خنثی باید بیشتر  ناشی از سیم کشی اشتباه باشد و خطر برق گرفتگی را به همراه داشته باشد.

2. اختلال در عملکرد دستگاه های الکترونیکی.

3. ولتاژهای خنثی به زمین کوچک می توانند چراغ های LED را حتی در صورت خاموش بودن روشن کنند.

4. در صورت نامناسب بودن ارتینگ ممکن است در شبکه های ارتباطی نویز ایجاد شود.

5. اتصال زمین نامناسب می تواند منجر به آسیب تجهیزات در مواقع نوسانات ناشی از نوسانات الکتریکی شود .

راه حل مشکلات ولتاژ خنثی به زمین

راه حل مسائل مربوط به ولتاژ خنثی به زمین با تشخیص علت شروع می شود. در نهایت، تنها دو دلیل می تواند وجود داشته باشد: سیم کشی نامناسب و خرابی یا عدم وجود اتصال زمین. پس از ردیابی علت، می توان مشکل را حل کرد. در اینجا چند مرحله برای رفع مشکل وجود دارد:

برای انشعابات مسکونی:

مرحله 1: یک برقکار مجاز پیدا کنید که بتواند علت را ردیابی کند.

مرحله 2: اتصالات سیمهای فاز، خنثی و زمین را بررسی کنید.

مرحله 3: بررسی ولتاژهای بین هادی های فاز، نول و ارت با استفاده از مولتیمتر

مرحله 4: بررسی سیستم اتصال زمین و همبندی بر اساس دستورالعملهای ملی

مرحله 5: اگر همه چیز درست شد و مشکل همچنان ادامه داشت، ممکن است مشکلی در سیستم توزیع برق وجود داشته باشد.

برای انشعابات صنعتی:

اگر مهندس یا تکنسین هستید، ممکن است از قبل بدانید که چگونه خطاهای زمین را تشخیص داده و آنها را برطرف کنید. در زیر چند مورد اضافی وجود دارد که ممکن است به توجه شما نیاز داشته باشد.

– بارهای تک فاز را طوری تنظیم کنید که به طور مساوی در هر سه فاز توزیع شوند.

– مطمئن شوید که تمام تجهیزات به درستی همبند شده اند.

– اطمینان حاصل کنید که هیچ خرابی عایق در سیستم وجود ندارد.

– مطمئن شوید که ترمینال کابل در تابلو مناسب است و گلند به درستی به زمین متصل شده است.

– اطمینان حاصل کنید که سایز هادی های ارتینگ مناسب و اتصالات مناسب هستند.

– استفاده از چندین میله برای ارتینگ می تواند چند مسیر موازی برای جریان ایجاد کند و اتصال زمین را بهبود بخشد.

– مطمئن شوید که اصلاح ضریب توان مناسب انجام شده است.

– با روش ارت مرده و یا افت پتانسیل مقدار مقاومت اهمی زمین نول و زمین حفاظتی را بررسی کنید.مقاومت بالا نشان دهنده ایراد در سیستم زمین است.

– ازرله نشتی زمین، کور بالانس و سایر دستگاه های جریان باقیمانده برای تشخیص خطای زمین استفاده کنید.

شرکت ایمن گروه ردگاه به عنوان مجری سیستم های ارتینگ و ساعقه گیر در ایران و تولید کننده و تامین کننده تجهیزات جانبی و تجهیزات سیستم ارت کوبشی یا ارتینگ عمیق همواره یاوری مطمئن در کنار شما و در خدمت صنعت میباشد .

ارستر یا برق گیر تابلویی (SPD)

ارستر یا برقگیر تابلویی (SPD) چیست؟

ارستر (SPD) برای محافظت از تاسیسات الکتریکی، که شامل : مصرف کننده، سیم کشی و لوازم جانبی است، در برابر نوسانات برق که به عنوان اضافه ولتاژهای گذرا شناخته می شوند، استفاده می شود. این تجهیزات همچنین برای محافظت از تجهیزات الکترونیکی حساس ، مانند رایانه ها، تلویزیون ها، ماشین های لباسشویی و مدارهای ایمنی مانند سیستم های اعلام و اعلان حریق و روشنایی اضطراری استفاده می شوند. تجهیزات با مدارهای الکترونیکی حساس می توانند در معرض آسیب ناشی از اضافه ولتاژهای گذرا باشند.

اثرات یک موج می تواند منجر به خرابی فوری یا آسیب به تجهیزات شود که فقط در مدت زمان طولانی مشهود است. SPD ها معمولاً در داخل واحد مصرف کننده برای محافظت از تاسیسات الکتریکی نصب می شوند، اما انواع مختلفی از SPD برای محافظت از تاسیسات در مسیر سایر خطوط ورودی مانند خطوط تلفن و تلویزیون کابلی موجود میباشد. لازم به یادآوری است که اگر حفاظت از تاسیسات الکتریکی به تنهایی از یک سرویس ورودی (مثلا سرویس تغذیه ) انجام شود ممکن است مسیر دیگری (خطوط دیتا و تلفن) برای ورود ولتاژهای گذرا به تاسیسات وجود داشته باشد. بنابراین تمامی خطوط ورودی از بیرون میبایست محافظت گردند.

ارستر(SPD) ها دارای سه نوع یا کلاس میباشند:

1. SPD نوع  1 : در مبدا تاسیسات نصب میشود، به عنوان مثال. تابلوی توزیع اصلی

2. SPD نوع 2  : در تابلوهای توزیع فرعی نصب میشود

نکته: (SPD های ترکیبی نوع 2+1 نیز وجود دارند و معمولاً در واحدهای مصرف کننده نصب می شوند).

3. SPD نوع 3 :  نزدیک به بار نصب میشود. آنها فقط باید به عنوان مکمل SPD نوع 2 نصب شوند.

در مواردی که چندین  ارستر برای محافظت از تاسیسات مورد نیاز است، میبایست هماهنگی بین ارسترها رعایت گردد. در این خصوص بهترین راهنما مراجعه به دستورالعمل سازندگان است.

اضافه ولتاژهای گذرا چیست؟

اضافه ولتاژهای گذرا به مانند یک شوک  دارای زمان کوتاه و دامنه ولتاژهای بالا میباشند که با عنوان سرج شناخته میشوند. ولتاژهای گذرا که اغلب به عنوان “SURGE” توصیف می شوند، می توانند تا 6000 ولت در یک شبکه مصرف کننده ولتاژ پایین، با مدت زمان در حد میلی ثانیه برسند.

اضافه ولتاژهای گذرا به دلیل آزاد شدن ناگهانی انرژی که قبلاً ذخیره شده یا القا شده است رخ می‌دهد. اضافه ولتاژهای گذرا می توانند به صورت طبیعی (صاعقه) یا ساخته دست بشر (کلید زنی یا سوئیچینگ) باشند.

  اضافه ولتاژ گذرا یا سرج (SURGE)

اضافه ولتاژهای گذرا چگونه رخ می دهد؟

اضافه ولتاژهای گذرا ساخته دست بشر به دلیل سوئیچینگ موتورها و ترانسفورماتورها یا برخی از انواع روشنایی ظاهر می شوند. از نظر تاریخی این موضوع در تاسیسات داخلی وجود نداشته است، اما اخیراً، با ظهور فناوری‌های جدید مانند شارژ وسایل نقلیه الکتریکی، پمپ‌های حرارتی زمینی و ماشین‌های شستشو (با کنترل سرعت) در حال تغییر هستند و احتمال وقوع اضافه ولتاژ گذرا در تاسیسات خانگی را افزایش داده‌اند.

اضافه ولتاژهای گذرا طبیعی به دلیل صاعقه های غیرمستقیم رخ می دهد که به احتمال زیاد به دلیل برخورد مستقیم صاعقه در یک خط تغذیه هوایی مجاور یا خط تلفن باعث می شود که اضافه ولتاژ گذرا در طول خطوط حرکت کند و می تواند آسیب قابل توجهی به تاسیسات الکتریکی و تجهیزات مربوطه وارد کند.

اصابت مستقیم صاعقه به سازه یا سیستم صاعقه گیر

  اصابت صاعقه به مجاورت سازه

اصابت مستقیم صاعقه به سرویس های ورودی(برق، تلفن و دیتا و …)

اصابت صاعقه به نزدیکی سرویس های ورودی(برق، تلفن و دیتا و …)

در چه شرایطی باید SPD در تاسیسات نصب شود؟

الزام به نصب ارستر (SPD) تنها از طریق محاسبات ارزیابی ریسک انجام میشود، همچنین به طور کلی حفاظت در برابر اضافه ولتاژ گذرا باید در مواردی انجام شود که تبعات آن:

منجر به آسیب جدی یا از دست دادن جان انسان شود

منجر به قطع خدمات عمومی و/یا آسیب به میراث فرهنگی شود

منجر به قطع فعالیت تجاری یا صنعتی شود

تصمیم گیری در مورد نصب SPD در دست مشتری است، اما باید اطلاعات کافی برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد اینکه آیا می خواهند SPD ها را حذف کنند یا خیر، در اختیار مشتری قرار گیرد. تصمیم باید بر اساس عوامل خطر ایمنی و پس از ارزیابی هزینه SPD ها، در مقابل هزینه تاسیسات الکتریکی و تجهیزات متصل به آن مانند رایانه، تلویزیون و تجهیزات لازم اتخاذ شود.(ارزیابی اقتصادی)

محل نصب:

اگر فضای فیزیکی مناسب در دسترس بود، می‌توان آن را در تابلوی موجود نصب کرد یا اگر فضای کافی در دسترس نبود، می‌توان آن را در یک باکس خارجی مجاور تابلوی موجود نصب کرد.

همچنین میتوان با شرکت بیمه تیز این موضوع را چک کرد. زیرا ممکن است برخی از قوانین بیمه ای برای برخی تجهیزاتباشد که تجهیز باید با استفاده از ارستر (SPD) حفاظت شود وگرنه در صورت ادعای خسارت پرداخت نمی شوند.

شرکت ایمن گروه ردگاه به عنوان مجری سیستم های ارتینگ و ساعقه گیر در ایران و تولید کننده و تامین کننده تجهیزات جانبی و تجهیزات سیستم ارت کوبشی یا ارتینگ عمیق همواره یاوری مطمئن در کنار شما و در خدمت صنعت میباشد 

همبندی و کاهش هزینه ها

تعریف همبندی:

به انجام اتصال مطمئن و ثابت بخش‌های فلزی مختلف (به طور مثال بدنه‌ فلزی تجهیزات) که در حالت عادی از آنها جریانی عبور نمی‌کند، جهت ایجاد یک مسیر با پیوستگی الکتریکی مناسب، همبندی گفته می‌شود.

مزایای همبندی:

1- مطمئن ترین روش جلوگیری از برق گرفتگی ناشی از تماس غیرمستقیم (به کمک همولتاژ کردن نقاط در دسترس)

2- کاهش خطرآتش سوزی های ناشی از برق 

3- حفاظت از آسیب دیدن تجهیزات الکترونیکی، مخابراتی و اتوماسیون

4- کاهش مقاومت سیستم زمین ساختمان و افزایش سرعت عملکرد وسایل حفاظتی

5- کاهش اثرات الکتریسیته ساکن(ESD) وکمک به بهبود سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) میشود.که موجب کاهش تداخل امواج الکترومغناطیسی (EMI) میشود

6- ایجاد مسیرهای متعدد موازی برای هدای جریانهای صاعقه به سمت زمین و جلوگیری از آسیبهای ناشی از آن بر روی تجهیزات الکتریکی و اشخاص

7- رفع نگرانیهای ناشی از عدم اطمینان به عملکرد وسایل حتاظتی به کمک همبندی اضافی

8- ایمن سازی به وسیله همبندی اضافی در ساختمانهایی که مقاومت کل سیستم زمین بیش از حد مجاز بوده و امکان کاهش آن وجود ندارد.

همبندی فونداسیون و حذف چاه ارت: 

 با توجه به اینکه استانداردهایی نظیر BS7430 , IEEE80 و دستورالعمل الکترود زمین سازمان نظام مهندسی ساختمان میتوان با در نظر گرفتن الزامات، از فونداسیون سازه به عنوان الکترود زمین استفاده کرد. در پروژه های مسکونی، تجاری و صنعتی میتوان با جایگزین کردن این روش به جای روشهای مرسوم قدیمی تا حدود زیادی از صرف هزینه هایی مانند خرید صفحه مسی و بنتونیت و مواد کاهنده و دیگر فلزات گران قیمت جلوگیری کرد .

با توجه به الزاماتی که در آیین نامه حفاظت الکتریکی کارگاهها وجود دارد و قوانین سخت گیرانه در زمان اخذ تاییدیه ارت اداره کار در خصوص مقدار مقاومت 2 اهم ، اجرای الکترود زمین در برخی مناطق که مقاومت مخصوص بالایی دارند بسیار پر هزینه است.(در برخی مناطق نیاز به اجرای چندین چاه ارت و میله ارت و … است). در این روش با در نظر گرفتن الزامات میتوان از ملگردهای فونداسیون به عنوان الکترود زمین استفاده کرده و هزینه اجرای چندین حلقه چاه ارت را حذف کرد.

همبندی سازه و کاهش هزینه های سیم کشی:

در صورتی که الزامات همبندی اضافی در ساختمان رعایت گردد، میتوان با انجام تمهیداتی (اتصالات میلگردهای سازه یا ستونهای فلزی) شرایط سازه همبند را در ساختمان فراهم کرد. در این روش با نصب پلیتهای همبندی در نقاط مختلف سازه میتوان مستقیما به الکترود زمین دسترسی پیدا کرد و هزینه های سیم کشی از چاه ارت تا مصرف کننده ها را حذف کرد.

همبندی سازه و کاهش هزینه های صاعقه گیر:

در صورتی که الزامات همبندی اصلی و اضافی در ساختمان (با کمترین هزینه) رعایت گردد میتوان از استراکچر سازه به عنوان هادی نزولی و بخشی از سیستم صاعقه گیر استفاده کرد. در این روش با ایجاد پیوستگی الکتریکی در سازه بتنی یا فلزی با اتصالات پیچ و مهره ای (سازه فلزی جوشی دارای پیوستگی الکتریکی کافی است) میتوان از سازه به عنوان هادی نزولی صاعقه گیر استفاده نمود. نکته قابل توجه این است که در صورتی که الزامات الکترود زمین یوفر در فونداسیون سازه رعایت شده باشد از فونداسیون نیز میتوان به عنوان الکترود زمین صاعقه گیر استفاده کرد. بنابراین قسمت بزرگی از هزینه های سیستم حفاظت صاعقه از بین خواهد رفت.

استفاده از سازه به عنوان هادی نزولی

                     استفاده از فونداسیون جهت تخلیه جریان صاعقه               

شرکت ایمن گروه ردگاه به عنوان مجری سیستم های ارتینگ و ساعقه گیر در ایران و تولید کننده و تامین کننده تجهیزات جانبی و تجهیزات سیستم ارت کوبشی یا ارتینگ عمیق همواره یاوری مطمئن در کنار شما و در خدمت صنعت میباشد .

تاییدیه ارت وزارت کار

مطابق ماده22 آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی کارگاهها (مصوب شورای عالی حفاظت فنی کشور به ریاست وزارت کار )، در کارگاههای مختلف اعم از مسکونی، صنعتی، شخصی و دولتی میبایست به صورت دوره ای و سالیانه تست اتصال زمین و ایمنی توسط کارشناس ذیصلاح انجام شود.

شرکت ایمن گروه ردگاه به عنوان ارائه دهنده خدمات بازرسی تست و بررسی اتصال زمین آمادگی انجام بازرسی سالیانه از کارگاه شما را دارد.

این شرکت با بهره گیری از کارشناسان مجرب و اصول تست و بازرسی منطبق بر استانداردهای روز تا کنون در مجموعه های بزرگ و کوچک خدمات بازرسی و تست اتصال زمین انجام داده است.

مراحل صدور تاییدیه ارت اداره کار:

1-    بازدید و تست اولیه:

در این مرحله کارشناسان ذیصلاح ارت از محل پروژه بازدید کرده و بازرسی اولیه را مطابق آیین نامه حفاظت الکتریکی کارگاهها و دستورالعمل های ارتینگ و همبندی سازمان نظام مهندسی (استانداردها و دستورالعملهای داخلی) و استاندارد های بین المللی انجام میدهند. در این مرحله از چک لیست اتصال زمین مرکز تحقیقات حفاظت فنی و خدمات ایمنی بهداشت کار استفاده میشود.

بازرسی شامل:

·       بررسی سیستم تغذیه الکتریکی پروژه

·       بررسی سیستم ارتینگ و همبندی پروژه

·       بررسی سیستم حفاظت الکتریکی پروژه

·       اندازه گیری ارت (الکترودهای زمین) پروژه

·       تست پیوستگی همبندی های اصلی و اضافی و بازرسی چشمی همبندی ها

چک لیست اتصال زمین مرکز تحقیقات حفاظت فنی و بهداشت کار

2-    گزارش بازدید و اعلام مغایرات

پس از بازرسی اولیه سیستم ارتینگ و همبندی گزارش بازدید تنظیم میگردد. این گزارش شامل گزارش تست های ارت و همبندی انجام شده مطابق آیین نامه های مذکور و اعلام مغایرت های موجود در پروژه میباشد.

نکته: در صورتی که در بازرسی اولیه مغایرتی مشاهده نگردد در همین مرحله تاییدیه ارت اداره کار صادر میگردد و تاییدیه به مرکز تحقیقات حفاظت فنی و خدمات ایمنی و بهداشت کار ارسال میگردد. اعتبار این تاییدیه مطابق ماده 22 آیین نامه به مدت یک سال میباشد.

3-    اصلاح سیستم ارت و همبندی

کارفرما مکلف است گزارش مغایرت ارائه شده از سوی کارشناس ذیصلاح ارت را مطالعه و موارد مطرح شده را برطرف نماید.

شرکت ایمن گروه ردگاه به عنوان طراح، مجری و تولید کننده تجهیزات ارتینگ و همبندی در صورت صلاحدید کارفرما میتواند به عنوان پیمانکار انجام اصلاحات را به عهده گیرد. در غیر این صورت نظارت بر اجرای اصلاحات ارتینگ و همبندی بر عهده شرکت ایمن گروه ردگاه میباشد.

4-    تست و بازرسی مجدد

پس از انجام اصلاحات مطابق مغایراتهای اعلام شده از سوی کارشناس ذیصلاح ، مجدد بازرسی و تست سیستم ارت و همبندی انجام میشود. این مرحله نیز شامل بررسی سیستم توزیع نیرو (سیستم تغذیه) ، سیستم ارتینگ و همبندی و تست چاه ارت (الکترود زمین) میباشد.

5-    صدور تاییدیه ارت اداره کار

در صورتی که در بازرسی مجدد ، محرز شود که مغایرتها برطرف شده اند ، تاییدیه ارت صادر میگردد و تاییدیه به مرکز تحقیقات حفاظت فنی و خدمات ایمنی و بهداشت کار ارسال میگردد. اعتبار این تاییدیه مطابق ماده 22 آیین نامه به مدت یک سال میباشد.

جهت دریافت تاییدیه ارت اداره کار با شرکت ایمن گروه ردگاه تماس حاصل فرمایید.

شرکت ایمن گروه ردگاه به عنوان مجری سیستم های ارتینگ و ساعقه گیر در ایران و تولید کننده و تامین کننده تجهیزات جانبی و تجهیزات سیستم ارت کوبشی یا ارتینگ عمیق همواره یاوری مطمئن در کنار شما و در خدمت صنعت میباشد .

چاه ارت

چاه ارت قسمتی از سیستم ارتینگ می باشد که به منظور تخلیه فوری جریان الکتریکی ناخواسته به زمین ایجاد می گردد. این چاه با حفر یک

چاه ایجاد شده و با قرار دادن صفحه مسی داخل آن و پر کردن با مواد مخصوص پر می شود. 

کاربرد چاه ارت:

برای حفاظت از جان افراد و همچنین تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی در برابر جریان های الکتریکی ناخواسته این جریان باید به زمین منتقل

شود. جریان های قوی ناشی از صاعقه و ولتاژ های قوی نیز جزو این موارد می باشد. به همین منظور سیستم ارتینگ طراحی و پیاده سازی

میشود.

حفاظت از جان افراد در برابر نشتی جریان

حفاظت از تجهیزات الکترونیکی بر برابر نشتی جریان

حفاظت از افراد و تجهیزات در برابر صاعقه و ولتاژهای قوی

انتقال جریان ناشی از اتصال برق به بدنه دستگاه

انتقال جریان ناشی از اتصال برق به ادوات فلزی مانند پایه کف کاذب، شاسی های فلزی و موارد مشابه

جلوگیری از آتش سوزی بر اثر اتصال برق با هادی که نقش زمین را دارد

واحد اندازه گیری چاه ارت:

واحد اندازه گیری چاه ارت مقاومت چاه یا اهم می باشد. این عدد برای ساختمان مسکونی زیر 5 اهم و برای اتاق سرور و اماکن حساس زیر 2اهم می باشد.

انواع چاه ارت

این چاه به دو شکل ایجاد می گردد.

چاه ارت عمقی: این روش مدل متداول ایجاد چاه ارت است. چاهی با عمق باال حفر می شود. سپس صفحه مسی داخل آن قرار داده شده و بامواد مخصوص پر می شود.

چاه ارت سطحی: این روش زمانی که انجام می پذیرد که امکان حفر چاه عمیق برای ما وجود ندارد.

روش ایجاد چاه ارت استاندارد:

مکان مناسبی جهت چاه ارت انتخاب می کنیم . برای اینکار کمترین ارتفاع به دلیل رسیدن به رطوبت با عمق کمتر بهترین مکان می باشد.

مکان هایی که آبیاری می شوند یا بیشترین رطوبت را دارند مانند باغچه نقاط مناسبی برای حفر چاه ارت می باشد.

حفر چاه ارت: با توجه به نوع خاک و مقاومت زمین چاه به ارتفاع مورد نیاز حفر می شود. حفاری تا رسیدن به خاک مرطوب انجام می پذیرد.

عمق چاه ارت بین 4 متر تا 8 متر در نظر گرفته می شود. دهانه چاه 80 سانت در نظر گرفته می شود. در مناطقی که زمین دارای رطوبت

بیشتری می باشد مانند شمال کشور یا زمین های کشاورزی عمق کمتری مورد نیاز است و در زمین های سنگی و شنی نیاز به عمق بیشتری

داریم. عمق 6 متر برای این چاه معموال مناسب می باشد

نمایی از پر کردن چاه ارت در صورتی که از صفحه مسی بعنوان الکترود زمین استفاده کنیم 

تست چاه ارت:

تست چاه ارت بوسیله دستگاهی به نام ارت تستر انجام می دهیم. این دستگاه شامل دستگاه اصلی و سه رشته سیم است . یکی از سیم ها با کابل مسی چاه ارت متصل می شود. دو رشته دیگر را یکی در فاصله 10 متری و دیگری را در فاصله 20 متری به زمین کوبیده و مقاومت زمین را اندازه میگیریم .

مقدار مقاومت الکتريکی چاه ارت:

مقدار مقاومت الکتریکی الکترود ارت( چاه ارت) به عوامل مختلفی از جمله مقدار مقاومت ویژه خاک منطقه ، میزان رطوبت ( بین 15 الی 30 درصد) ، سطح مقطع الکترود ارت (می تواند صفحه ارت ، میله ارت و یا بصورت شبکه ارت باشد) ، عمق چاه که بستگی به منطقه و رطوبت خاک دارد ، استفاده از بنتونیت اکتیو و مواد کاهنده مقدار مقاومت الکتریکی که بصورت پودر، مایع و ژل های کاهنده در بازار موجود می باشد و همچنین فصل های گرم و سرد سال که تاثیر زیادی در اندازه گیری مقدار مقاومت الکتریکی دارند و روش اجراء که می بایست بصورت تخصصی و با تجربه باال انجام شود دارد.

عمر چاه ارت:

عمر چاه ارت به عواملی مختلفی از جمله نوع خاک منطقه ( که از نظر شیمیایی دارای چه مقدار خرندگی و یونیزه کردن الکترود ارت را دارا میباشد ) ، عدم استفاده از مخلوط نمک و خاک زغال که به علت ایجاد یون های کاتد و آند با الکترود ارت طول عمر الکترود را کاهش داده و سرعت خردگی را افزایش میدهد ( این روش در حال حاضر منسوخ شده است )و استفاده از بنتونیت و مواد کاهنده استاندارد ، استفاده ازاتصاالت دائمی همچون جوش احتراقی (کدولد) و یا جوش برنج جهت قطعات مسی و تغذیه رطوبت مناسب مخصوصا در فصل های گرم و خشک سال.

1 .بازرسی و بررسی سیستم های ارتینگ و صدور گواهی ایمنی و سالمت

2 .اجرا تخصصی چاه ارت

3 .اندازه گیری مقاومت الکتریکی الکترود ارت

4 .جوش احتراقی(Cadweld)

5 .بازرسی و بررسی سیستم همبندی ارت

شرکت ایمن گروه ردگاه به عنوان مجری سیستم های ارتینگ و ساعقه گیر در ایران و تولید کننده و تامین کننده تجهیزات جانبی و تجهیزات سیستم ارت کوبشی یا ارتینگ عمیق همواره یاوری مطمئن در کنار شما و در خدمت صنعت میباشد .